Zobacz wszytkie serwisy JOE.pl
blogiblog4u.pl blogiblogasek.pl katalog stronwjo.pl avataryavatary.ork.pl czcionkiczcionki.joe.pl aliasydai.pl, ork.pl, j6.pl tapety tapety.joe.pl obrazkiobrazki na NK
Online: ---
klimatyzacja baseny

o klimatyzacji, klimatyzatorach, wentylacji i wentylatorach

klimatyzacja

klimatyzacja baseny

Wentylacja i klimatyzacja hal basenowych powinna zapewnić dobre warunki mikroklimatu dla użytkowników basenu. Spełnienie tych warunków nie jest łatwe, gdyż w dotychczasowej praktyce projektowej urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne określane były dla maksymalnej frekwencji użytkowania basenu, a rzeczywista frekwencja jest zmienna w czasie (od 0 do 100%). Powinna mieć więc wpływ na racjonalny dobór instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej hal basenowych. 

  Podstawowym celem wentylacji i klimatyzacji hal basenowych jest utrzymanie w pomieszczeniu parametrów powietrza zapewniających użytkownikowi warunki dobrego komfortu cieplnego, dobrego samopoczucia. 
  Warunki te nie muszą być natomiast spełnione w okresie nocy, gdy nie ma w pomieszczeniu użytkowników basenu. 
  Ze względu na proces parowania wody z niecki basenu, temperatura powietrza powinna być utrzymywana o 2-3 stopnie wyższa od temperatury wody, natomiast wilgotność względna powietrza może być zwiększona do 70%. 
  W okresie nocy intensywność wentylowania hal basenowych może być więc znacznie niższa. Dopuszcza do tego rozporządzenie [1], przewidując: 
•   § 150 ust. 6 W pomieszczeniach użyteczności publicznej i produkcyjnych, których przeznaczenie wiąże się z ich okresowym użytkowaniem, instalacja wentylacji mechanicznej powinna zapewnić możliwość ograniczenia intensywności działania lub jej wyłączenia poza okresem użytkowania pomieszczenia, przez co najmniej jedną godzinę przed i po użytkowaniu
•   Ust. 7 W pomieszczeniach, o których mowa w ust. 6, w przypadku występowania źródeł zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia lub źródeł pary wodnej, należy zapewnić stałą, co najmniej półkrotną wymianę powietrza w okresie przerw w ich wykorzystaniu, przyjmując do obliczenia wentylowanej kubatury nominalną wysokość pomieszczeń, lecz nie większą niż 4 m, lub zapewnić okresową wymianę powietrza sterowaną poziomem stężenia zanieczyszczeń

  W obecnie stosowanych układach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z recyrkulacją powietrza (w okresie nocy lub małej frekwencji) oraz odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego, przestrzeganie wymagań rozporządzenia [1] nie stanowi problemu. 
  Rozpatrzmy poniżej ważniejsze zagadnienia, które umożliwiają racjonalne projektowanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w halach basenowych. 

Zmienność parowania wody z niecki basenu 
  W dotychczasowej praktyce projektowej parowanie wody w basenie określano z wzorów stosowanych w dziedzinie wentylacji i klimatyzacji, które zakładały stabilny proces parowania wody. 
  Ponadto większość stosowanych wzorów ustalana była dla procesu parowania wody o temperaturze wyższej od temperatury powietrza w pomieszczeniu. 
  W basenach kąpielowych jest sytuacja odwrotna. 
  W publikacji  podano przyczyny, dla których omawianych wzorów nie powinno się stosować. Proces parowania wody w basenach kąpielowych jest zmienny w czasie, na co zwrócono również uwagę w publikacji . 
  Do analizy zmienności parowania wody wykorzystano wyniki badań podanych przez Hanssená i Mathisená. 

Wentylacja i klimatyzacja hal basenowych powinna zapewnić dobre warunki mikroklimatu dla użytkowników basenu. Spełnienie tych warunków nie jest łatwe, gdyż w dotychczasowej praktyce projektowej urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne określane były dla maksymalnej frekwencji użytkowania basenu, a rzeczywista frekwencja jest zmienna w czasie (od 0 do 100%). Powinna mieć więc wpływ na racjonalny dobór instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej hal basenowych. 

  Podstawowym celem wentylacji i klimatyzacji hal basenowych jest  utrzymanie w pomieszczeniu parametrów powietrza zapewniających użytkownikowi warunki dobrego komfortu cieplnego, dobrego samopoczucia. 
  Warunki te nie muszą być natomiast spełnione w okresie nocy, gdy nie ma w pomieszczeniu użytkowników basenu. 
  Ze względu na proces parowania wody z niecki basenu, temperatura powietrza powinna być utrzymywana o 2-3 stopnie wyższa od temperatury wody, natomiast wilgotność względna powietrza może być zwiększona do 70%. 
  W okresie nocy intensywność wentylowania hal basenowych może być więc znacznie niższa. Dopuszcza do tego rozporządzenie [1], przewidując: 
•   § 150 ust. 6 W pomieszczeniach użyteczności publicznej i produkcyjnych, których przeznaczenie wiąże się z ich okresowym użytkowaniem, instalacja wentylacji mechanicznej powinna zapewnić możliwość ograniczenia intensywności działania lub jej wyłączenia poza okresem użytkowania pomieszczenia, przez co najmniej jedną godzinę przed i po użytkowaniu
•   Ust. 7 W pomieszczeniach, o których mowa w ust. 6, w przypadku występowania źródeł zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia lub źródeł pary wodnej, należy zapewnić stałą, co najmniej półkrotną wymianę powietrza w okresie przerw w ich wykorzystaniu, przyjmując do obliczenia wentylowanej kubatury nominalną wysokość pomieszczeń, lecz nie większą niż 4 m, lub zapewnić okresową wymianę powietrza sterowaną poziomem stężenia zanieczyszczeń

  W obecnie stosowanych układach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z recyrkulacją powietrza (w okresie nocy lub małej frekwencji) oraz odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego, przestrzeganie wymagań rozporządzenia [1] nie stanowi problemu. 
  Rozpatrzmy poniżej ważniejsze zagadnienia, które umożliwiają racjonalne projektowanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w halach basenowych. 

Zmienność parowania wody z niecki basenu 
  W dotychczasowej praktyce projektowej parowanie wody w basenie określano z wzorów stosowanych w dziedzinie wentylacji i klimatyzacji, które zakładały stabilny proces parowania wody. 
  Ponadto większość stosowanych wzorów ustalana była dla procesu parowania wody o temperaturze wyższej od temperatury powietrza w pomieszczeniu. 
  W basenach kąpielowych jest sytuacja odwrotna. 
  W publikacji [2] podano przyczyny, dla których omawianych wzorów nie powinno się stosować. Proces parowania wody w basenach kąpielowych jest zmienny w czasie, na co zwrócono również uwagę w publikacji [3]. 
  Do analizy zmienności parowania wody wykorzystano wyniki badań podanych przez Hanssená i Mathisená [4]. 
  Zagadnienia powyższe omówione są szerzej w publikacji [5]. 
  Zmienność parowania wody jest zależna od frekwencji użytkowników basenu i dla basenów ogólnodostępnych jest podana w tabeli 1. 

 

  Rozkład frekwencji w miejskich basenach jest podany w publikacjach [6, 7]. Przykładowy rozkład frekwencji użytkowania basenu, podano w tabeli 2 [8]. 

 

  Z rozkładu powyższego wynika, że przy nie kontrolowanej frekwencji współczynnik nierównomierności użytkowania basenu wynosi Kh = 1,4 (Nhśr = 0,714 Nhmax), gdzie: Kh - współczynnik nierównomierności użytkowania basenu, Nhśr - średnia godzinowa frekwencja użytkowników basenu [os/h], Nhmax - maksymalna (nominalna) godzinowa frekwencja użytkowników basenu [os/h]. 
  Na frekwencje użytkowania basenu można jednak wpływać bodźcami ekonomicznymi (niższe ceny biletów rano i wieczorem). Uzyskuje się wówczas bardziej spłaszczony rozkład frekwencji, gdyż Kh = 1,25 ÷ 1,18 (Nhśr = 0,8 - 0,85 Nhmax) [9]. 
  Z rozkładu frekwencji użytkowania basenu kąpielowego wynika, że maksymalna intensywność parowania wody występuje przy maksymalnej frekwencji i trwa przeciętnie 2-4 godzin. Parowanie minimalne w postaci parowania stabilnego, występuje natomiast w czasie nocy lub w czasie wolnym od pracy obiektu kąpielowego. 
  W dotychczasowej praktyce projektowej wentylację lub klimatyzację projektowano dla maksymalnej intensywności parowania wody lub dla wartości do niej zbliżonej. 
  Z powyższych względów producenci urządzeń wentylacyjnych zalecali stosowanie układów wentylacyjnych z recyrkulacją powietrza. 

Wnioski 
1. W halach basenów kąpielowych występuje zmienne w czasie parowanie wody, zależne od frekwencji użytkowników basenu. Strumień parującej wody należy więc określać dla współczynników parowania dostosowanych do przeznaczenia basenu, podanych w tabeli 3. 
2. Strumień powietrza zewnętrznego dla hal basenowych określać należy z wzoru (4). Podana we wzorze chłonność wilgoci powietrza Δx nie powinna być mniejsza od wartości podanej w normie VDI 2089 (Δx = 5,3 g/kg). Chłonność powyższa, dla warunków krajowych, będzie podana w oddzielnym artykule. 
3. Aby w okresie letnim w pomieszczeniu basenowym nie występowały zjawiska nadmiernego ogrzewania powietrza, pochodzącego od promieniowania słonecznego, przegrody zewnętrzne pomieszczenia należy zabezpieczyć przed tym promieniowaniem. 
  Zagadnienia powyższe omówione są szerzej w publikacji. 
  Zmienność parowania wody jest zależna od frekwencji użytkowników basenu i dla basenów ogólnodostępnych jest podana w tabeli 1. 

 

  Rozkład frekwencji w miejskich basenach jest podany w publikacjach. Przykładowy rozkład frekwencji użytkowania basenu, podano w tabeli 2 . 

 

  Z rozkładu powyższego wynika, że przy nie kontrolowanej frekwencji współczynnik nierównomierności użytkowania basenu wynosi Kh = 1,4 (Nhśr = 0,714 Nhmax), gdzie: Kh - współczynnik nierównomierności użytkowania basenu, Nhśr - średnia godzinowa frekwencja użytkowników basenu [os/h], Nhmax - maksymalna (nominalna) godzinowa frekwencja użytkowników basenu [os/h]. 
  Na frekwencje użytkowania basenu można jednak wpływać bodźcami ekonomicznymi (niższe ceny biletów rano i wieczorem). Uzyskuje się wówczas bardziej spłaszczony rozkład frekwencji, gdyż Kh = 1,25 ÷ 1,18 (Nhśr = 0,8 - 0,85 Nhmax) [9]. 
  Z rozkładu frekwencji użytkowania basenu kąpielowego wynika, że maksymalna intensywność parowania wody występuje przy maksymalnej frekwencji i trwa przeciętnie 2-4 godzin. Parowanie minimalne w postaci parowania stabilnego, występuje natomiast w czasie nocy lub w czasie wolnym od pracy obiektu kąpielowego. 
  W dotychczasowej praktyce projektowej wentylację lub klimatyzację projektowano dla maksymalnej intensywności parowania wody lub dla wartości do niej zbliżonej. 
  Z powyższych względów producenci urządzeń wentylacyjnych zalecali stosowanie układów wentylacyjnych z recyrkulacją powietrza.  

Wnioski 
1. W halach basenów kąpielowych występuje zmienne w czasie parowanie wody, zależne od frekwencji użytkowników basenu. Strumień parującej wody należy więc określać dla współczynników parowania dostosowanych do przeznaczenia basenu, podanych w tabeli 3. 
2. Strumień powietrza zewnętrznego dla hal basenowych określać należy z wzoru (4). Podana we wzorze chłonność wilgoci powietrza Δx nie powinna być mniejsza od wartości podanej w normie VDI 2089 (Δx = 5,3 g/kg). Chłonność powyższa, dla warunków krajowych, będzie podana w oddzielnym artykule. 
3. Aby w okresie letnim w pomieszczeniu basenowym nie występowały zjawiska nadmiernego ogrzewania powietrza, pochodzącego od promieniowania słonecznego, przegrody zewnętrzne pomieszczenia należy zabezpieczyć przed tym promieniowaniem. 


Głosuj (0)
Arkaszka 20:42:07 23/03/2011 [Powrót] Komentuj