Zobacz wszytkie serwisy JOE.pl
blogiblog4u.pl blogiblogasek.pl katalog stronwjo.pl avataryavatary.ork.pl czcionkiczcionki.joe.pl aliasydai.pl, ork.pl, j6.pl tapety tapety.joe.pl obrazkiobrazki na NK
Online: ---
klimatyzacja schemat

o klimatyzacji, klimatyzatorach, wentylacji i wentylatorach

klimatyzacja

klimatyzacja schemat

 

 Klimatyzacja jest dziedziną dynamicznie się rozwijającą. Szereg aspektów klimatyzacji ma znaczący wpływ na ten stan rzeczy. Jednym z poważnych elementów są uregulowania prawne związane z ochroną środowiska wymuszające zmiany w układach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Uwzględniając uregulowania prawne dotyczące wymiany czynników chłodniczych mających negatywny wpływ na środowisko ("dziura ozonowa" i "efekt cieplarniany") w myśl porozumienia z Montrealu wraz z kolejnymi poprawkami oraz polskiego prawodawstwa dotyczącego obrotu, składowania freonów (Dz. U. 1999 nr 110 poz. 1263) istnieje potrzeba ich wymiany, czyli bezpiecznego odzysku freonu z klimatyzacji, przechowywania oraz późniejszej utylizacji lub destrukcji (zużytych). Oprócz wycofywanych czynników chłodniczych istnieje liczna grupa odpadów pochodzących z instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. Mówiąc o odpadach można wymienić zaolejone czynniki chłodnicze nie nadające się do recyklingu lub dostarczane butle ze zmieszanymi czynnikami chłodniczymi. Z dniem 1 stycznia 2002 weszła w życie Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 639). Przepisy te stosuje się również do przedsiębiorców wprowadzających na rynek krajowy towary z importu, których częściami składowymi są produkty wymienione w załącznikach do ustawy. Produktami takimi są m.in. urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia chłodnicze, pompy ciepła zawierające substancje zubażające warstwę ozonową (CFC i HCFC). Dodatkowo na przedsiębiorcę nakłada ustawa obowiązek odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów. Od dnia 31 grudnia 2007 roku docelowy poziom odzysku dla urządzeń klimatyzacyjnych oraz chłodziarek i zamrażarek typu domowego ustalono na 50% w stosunku do masy wprowadzonych substancji na rynek oraz 50% recyklingu. W przypadku urządzeń chłodniczych, zamrażalniczych oraz pomp ciepła poziom odzysku wynosi 50% i recyklingu 70%. Dodatkowo należy zauważyć, iż czynniki chłodnicze (CFC i HCFC) zostały sklasyfikowane jako odpady niebezpieczne (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206). W tym aspekcie należy zwrócić uwagę na Ustawę o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628) i Ustawę Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627) w których zawarto zasady zapobiegania powstawaniu odpadów oraz zmniejszaniu ich wpływu na środowisko. 


Głosuj (0)
Arkaszka 22:14:18 11/12/2011 [Powrót] Komentuj